Język C#

Nowości w C# 9.0

.NET (Core) 5.0 wydany

Kilka dni temu miał premierę .NET 5, a wraz z nim język C# 9.0. Idzie kilka ważnych zmian, włącznie z klasycznym cukrem składniowym. Największą niespodzianką jest dla mnie nowy rodzaj typu referencyjnego wartościowego – rekord. Dotnet zaczyna nam ułatwiać tworzenie niezmiennych obiektów, czy ich właściwości. Możliwe, że idzie to trochę w kierunku programowania funkcyjnego. Nie […]