Mediator i MediatR

Implementacja CQRS w praktyce

Piotr Wandycz
Narzędzia

Mediator to wzorzec projektowy, z kategorii wzorców zachowań. Odpowiada za komunikację między obiektami. Tworzymy tu centralny obiekt, który obsługuje nasze żądania (request) i ewentualnie zwraca odpowiedzi (response). Porównuje się go często do wieży kontroli lotów – samoloty nie  rozmawiają ze sobą bezpośrednio, to wieża kontroluje ich położenie i wydaje im odpowiednie komendy.

To jeden z niewielu wzorców używanych przeze mnie na co dzień. Dzięki niemu mogę łatwo realizować CQRS – do obiektu mediatora trafiają zapytania (query) i komendy (command). Jeśli było to query, to zostanie zwrócony odpowiedni response / read model. Nie byłoby to jednak możliwe bez użycia biblioteki MediatR – napisanej przez Jimmiego Bogarta (jest on także twórcą AutoMappera). Bardzo lubię takie NuGety, gdzie wystarczy je zainstalować, dopisać jedną linijkę kodu i działa.

Konfigurację pokażę standardowo – na projekcie typu AspNetCore. Będziemy potrzebować dwa NuGety – MediatR oraz MediatR.Extensions.Microsoft.DependencyInjection (istnieje też wersja pod Autofac). Później wchodzimy w Startup.cs i finalizujemy rejestrację:

using MediatR;
using Microsoft.AspNetCore.Builder;
using Microsoft.AspNetCore.Hosting;
using Microsoft.Extensions.Configuration;
using Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
using Microsoft.Extensions.Hosting;

namespace MediatorTest
{
  public class Startup
  {
    public Startup(IConfiguration configuration)
    {
      Configuration = configuration;
    }

    public IConfiguration Configuration { get; }

    public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
    {
      services.AddControllers();
      services.AddMediatR(typeof(Startup).Assembly);
    }

    public void Configure(IApplicationBuilder app, IWebHostEnvironment env)
    {
      if (env.IsDevelopment())
      {
        app.UseDeveloperExceptionPage();
      }

      app.UseHttpsRedirection();
      app.UseRouting();
      app.UseAuthorization();

      app.UseEndpoints(endpoints =>
      {
        endpoints.MapControllers();
      });
    }
  }
}

Jedna linijka kodu i wszystkie zależności będą rozwiązywały się automagicznie.

Przykładowy kontroler

Jedną z największych zalet mediatora jest odseparowanie kawałków kodu od siebie w prosty sposób. Dzięki temu w kontrolerze mogę trzymać jedynie rzeczy związane typowo z infrastrukturą projektu webowego, a całą resztę logiki wypchać gdzieś na zewnątrz. Przeważnie wygląda to tak, że mam wstrzyknięty jedynie obiekt mediatora do konstruktora.

Dodatkową zaletą tej biblioteki jest silnie typowana odpowiedź. W przeszłości sam implementowałem Query/Command Dispatcher i kończyłem z rzutowaniem zwrotki. Tu zwracamy konkretny typ, dlatego kod upraszcza się jeszcze bardziej.

using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using MediatR;
using MediatorTest.Query;
using System.Threading.Tasks;
using MediatorTest.Command;

namespace MediatorTest.Controllers
{
  [ApiController]
  [Route("Api/Users")]
  public class UsersController : ControllerBase
  {
    private readonly IMediator _mediator;

    public UsersController(IMediator mediator)
    {
      _mediator = mediator;
    }

    [HttpGet("GetAll")]
    public async Task<GetUsersResponse> GetAll()
    {
      return await _mediator.Send(new GetUsersQuery());
    }

    [HttpPost("Create")]
    public async Task Create(string name)
    {
      await _mediator.Send(new CreateUserCommand(name));
    }
  }
}

Przykładowa kwerenda

Query składa się z trzech części. Pierwszą z nich jest publiczna klasa, która wskazuje jakiej odpowiedzi żąda (IRequest). Czasami jest pusta, czasami dopisujemy tu właściwości filtrujące zapytanie, np. id szukanego użytkownika.

using MediatR;

namespace MediatorTest.Query
{
  public class GetUsersQuery : IRequest<GetUsersResponse>
  {
    // TODO: add optional filter parameters
  }
}

Elementem wiążącym całość są handlery. Nie ma problemu, żeby były prywatne, nawet jeśli znajdują się w innym projekcie. Do utworzenia tej klasy wystarczy podziedziczyć IRequestHandler i wskazać mu co jest na wejściu, a co na wyjściu. Następnie kliknąć “zaimplementuj interfejs”, aby nie zapamiętywać składni. Możemy tu wstrzykiwać inne serwisy, aby zebrać komplet potrzebnych przez nas danych. Mamy tez pod ręką Query z możliwymi parametrami filtrującymi.

using MediatR;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace MediatorTest.Query
{
  class GetUsersQueryHandler : IRequestHandler<GetUsersQuery, GetUsersResponse>
  {
    public async Task<GetUsersResponse> Handle(GetUsersQuery request, CancellationToken cancellationToken)
    {
      // TODO: get users from database
      return new GetUsersResponse();
    }
  }
}

Response nie wymaga niczego szczególnego. To najprostszy Data Transfer Object, zwracający nam wynikowe dane.

namespace MediatorTest.Query
{
  public class GetUsersResponse
  {
    // TODO: return data, this is a Dto
  }
}

Przykładowa komenda

Command z natury nic nie zwraca. Dlatego nie podajemy typu zwracanego przy dziedziczeniu po IRequest. Warto tu robić pola get-only przypisywane w konstruktorze, żeby mieć pewność, że nie zmienimy przez przypadek ich wartości w handlerze.

using MediatR;

namespace MediatorTest.Command
{
  public class CreateUserCommand : IRequest
  {
    public string Name { get; }

    public CreateUserCommand(string name)
    {
      this.Name = name;
    }
  }
}

Przy CommandHandler sprawa robi się trochę ciekawsza. Implementując interfejs, zostanie zwrócony typ Unit. Jest to drobny hack, aby łatwo było zrobić obiekt mediatora. Trzeba się przyzwyczaić, że istnieje i go ignorować. Przytoczę tutaj jedno zdanie z dokumentacji:

To simplify the execution pipeline, IRequest inherits IRequest<Unit> where Unit represents a terminal/ignored return type.

using MediatR;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

namespace MediatorTest.Command
{
  class CreateUserCommandHandler : IRequestHandler<CreateUserCommand>
  {
    public async Task<Unit> Handle(CreateUserCommand request, CancellationToken cancellationToken)
    {
      // TODO: add user to the database
      return Unit.Value;
    }
  }
}

MediatR ma dużo większe możliwości niż te tutaj zaprezentowane. Możemy robić obsługę zdarzeń (event handlery) poprzez implementowanie INotification, obsługiwać wyjątki czy robić pipeline’y (dekoratory). Z tych dwóch ostatnich funkcji korzystałem i postaram się je kiedyś opisać. Standardowo zachęcam do zapoznania się z pełną dokumentacją.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *